اخبار برگزیده

گذشته هر چه باشد من پدر ومادرم را سرزنش نمی کنم

زندگی واقعا بسیار ساده است از هر دست بدهیم از همان دست می گیریم ولی همه ما این اصل به ظاهر ساده را فراموش میکنیمداستان از جایی شروع می شود که خیلی کوچک هستیم از واکنشهای بزرگسالان اطرافمان می آموزیم در باره خود و زندگی چه احساسی داشته باشیم پس اگر باانی بسر باشیم که بسیار وحشت زده وبدبخت و یا سر شار از احساس گناه بوده اند چه بسیار احساس های منفی در مورد خود ودنیای خود اندوخته ایم بزرگ که می شویم تمایل داریم که همان محیط عاطفی دوران کودکی را برای خود بوجود اوریم این نه خوب است نه بد نه درست است نه نادرست زیرا باطن ما تنها آن محیط را به عنوان خانه می شناسد دردسر هم از جایی شروع میشود که خانه ما ناامن ترسناک وخسته کننده و..... باشد و دلمان نخواهد در آن زندگی کنیم اولین کاری که میکنیم دنبال مقصر گشتن است و معمولا اولین متهمان پدر ومادر هایمان که اگر آنها چنین بودند و اگر انها چنان بودند ودور خودمان با اما و اگر وای کاش تارهایی قطور از خشم نفرت و عذاب می تنیم همه در ناکامی های ما مقصر هستند بخصوص پدر ومادری که از روز اول برای ما کم گذاشتند ووالدین ایده الی نبودند غافل از اینکه ما اقتدار دنیای خودمان هستیم

همه ما قربانیان قربانیان هستیم و این قربانیها احتمالا نمی توانستند آنچه از ان بی خبر بودند را به بیاموزندآنها با در نظر گرفتن آنچه در کودکی خود آموخته بودند بهترین کاری که از دستشان بر می امده انجام داده انداگر میخواهید این موضوع را بهتر درک کنیداز پدر مادرتان بخواهید درباره کودکیشان برایتان صحبت کنند اگر با مهربانی وهمدلی گوش کنید می فهمید که خودشان همانقدر ترسان و وحشت زده بودند که شما

درست است که همه ما در زندگی هایمان مسایلی وجود دارد کمبود ها و نواقصی هست ولی ما حاکم بردنیای خود هستیم من معتقدم هر گونه درباره خود بیاندیشیم برایمان به واقعیت در می آید هر از جمله خودم صد در صد مسوول همه چیزهایی است که در زندگی اش پیش می اید هر اندیشه ای که از ذهن ما می گذرد آینده ما را می سازد ما با اندیشه ها واحساس هایمان تجارب خود را می آفرینیم خود ما اوضاع وشرایط را می افرینیم  و بعد برای ناکامی خود دیگران را سرزنش میکنیم واقتدار خود را از دست میدهیم هیچ وهیچ چیزی بر ما اقتداری ندارد جز خودمان استاد اعظم همیشه در کلاس درس به  نکات کاربردی وظریفی  اشاره می د

ایشان میگفتند وقتی انگشت اشاره ات را به نشانه اتهام به طرف مقابل گرفتی و گفتی تقصیر توست به حالت سه انگشت باقیمانده ات توجه کن که به سمت خودت است پس سهم تو بیشتر است

از امروز تصمیم بگیریم ناکامی های گذشته را فراموش کنیم وآستین همت را بالا زده وتغییراتی کوچک را درون خود ایجاد کنیم قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود


گذشته هر چه باشد من پدر ومادرم را سرزنش نمی کنم

گذشته هر چه باشد من پدر ومادرم را سرزنش نمی کنم

گذشته هر چه باشد من پدر ومادرم را سرزنش نمی کنم

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها